امروز: دوشنبه 27 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب دسته: اقتصاد
بازدید: 240 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 146 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 133

مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در 133 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

قیمت فایل فقط 28,600 تومان

خرید

مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در 133 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc


1-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:

    بودجه یكی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است كه شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی كارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی كه براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملكرد سیستم جاری به چگونگی كارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و كنترل بدست آید.

    در كشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای كه نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد كه اصلاح نظام بودجه ریزی را كشور از سال 1380 در دستور كار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز كند. با این وجود به رغم این تاكیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه كه در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

    با توجه به مطالبی كه بیان گردید می توان دریافت كه ضرورت توجه به موانع پیاده سازی
 بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد كه توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی كه مربوط به مشكلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه كارهایی جهت كاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است كه آیا عوامل مدیریتی بر مشكلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و كدامیك از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است كه اثبات نماید هر یك از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر كدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟


فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول:کلیات تحقیق

      1-1 مقدمه

      1-2. بیان مسئله

      1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق

      1-4.اهداف تحقیق

      1-5.فرضیه های تحقیق

      1-6.متغیرهای تحقیق

      1-7.روش تحقیق

      1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق

      1-9.جامعه آماری و نمونه گیری

      1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها

      1-11.قلمرو تحقیق

      1-12.تعاریف عملیاتی

      1-13.محدودیتهای تحقیق

      1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل دوم:پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

      2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی

      2-2-1-تعاریف بودجه

      2-2-2-مقاصد بودجه بندی

      2-2-3-وظایف بودجه بندی

      2-2-4-روشهای بودجه بندی

      2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی

      2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی

      2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی

      2-3. عوامل بودجه بندی

      2-3-1-عوامل محیطی

     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی

      2-3-3-عوامل انسانی

      2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی

      2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی

      2-4-2-چرا بودجه عملیاتی

      2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی

      2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی

      2-4-4-1-کانادا

      2-4-4-2-انگلیس

      2-4-4-3-امریكا

      2-4-4-4-ایرلند

      2-4-4-5  هلند

      2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی

      2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال

      2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا

      2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج

      2-5 نتایج و جمع‌بندی 

فصل سوم: روش تحقیق

     3-1.مقدمه

      3-2.روش تحقیق

      3-3.اهداف تحقیق

      3-4.فرضیه های تحقیق

      3-5.متغیرهای تحقیق

      3-6.جامعه آماری

      3-7. نمونه‌گیری

      3-8.روش گردآوری اطلاعات

      3-9.روایی

      3-10.پایایی

      3-11- روش آزمون فرضیه ها

      3-12 خلاصه و جمع‌بندی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

        4-1 مقدمه

      4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه

      4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی

      4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول

      4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم

      4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم

      4-7 نتیجه فصل

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

    5-1.نتیجه گیری کلی

    5-2.پیشنهادها


فهرست جدول ها

جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی

جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران

جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج

جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری

جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان یزد

جدول 4-2 : مدرك تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد

جدول 4-3 : رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد

جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول

جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول

جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم

جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم

جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم

جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم

جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن

جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن

جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن

جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها


فهرست نمودارها

نمودار4-1: سوابق كاری كاركنان بانك سپه استان یزد

نمودار4-2: تحصیلات كاركنان بانك سپه استان یزد

نمودار4-3: رشته تحصیلی كاركنان بانك سپه استان یزد

قیمت فایل فقط 28,600 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب , پژوهش بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب , بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکها , مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد , ارائه راهکار مناسب برای مشکلات پیاده سازی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر