امروز: شنبه 16 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

پرتو درمانی میکروبام(Microbeam)

پرتو درمانی میکروبام(Microbeam) دسته: پزشکی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3533 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

پرتو درمانی میکروبام(Microbeam) شبکه درمان و فراتر از آن یک چشم انداز بالینی

قیمت فایل فقط 8,800 تومان

خرید

پرتو درمانی میکروبام(Microbeam)

review Article Microbeam radiation therapy 

grid therapy and beyond: a clinical

perspective
1elisAbeth schültke, MD, PhD, 2JAcques bAlosso, MD, PhD, 3,4thoMAs breslin, MD, PhD, 5GuiDo cAvAletti, MD, PhD, 6vAlentin DJonov, MD, 2FrAncois esteve, MD, PhD, 7MichAel Grotzer, MD, 1GuiDo hilDebrAnDt, MD, PhD, 8AlexAnDer vAlDMAn, MD, PhD and 6JeAn lAissue, MD

1Department of Radiooncology, Rostock University Medical Center, Rostock, Germany 2Departement of Radiation Oncology and Medical Physics, University Grenoble Alpes (UGA) and Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes (CHUGA), Grenoble, France 3Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden 4Department of Haematology, Oncology and Radiation Physics, Skåne University Hospital, Lund, Sweden 5Experimental Neurology Unit and Milan Center for Neuroscience, School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Monza, Italy 6Institute of Anatomy, University of Bern, Bern, Switzerland 7Department of Oncology, University Children’s Hospital of Zurich, Zurich, Switzerland 8Department of Oncology and Pathology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
Address correspondence to: Dr Elisabeth Schültke E-mail:  elisabeth. schueltke@ med. uni- rostock. de

AbstrAct Microbeam irradiation is spatially fractionated radiation on a micrometer scale. Microbeam irradiation with therapeutic intent has become known as microbeam radiation therapy (MRT). The basic concept of MRT was developed in the 1980s, but it has not yet been tested in any human clinical trial, even though there is now a large number of animal studies demon- strating its marked therapeutic potential with an exceptional normal tissue sparing effect. Furthermore, MRT is conceptu- ally similar to macroscopic grid based radiation therapy which has been used in clinical practice for decades. In this review, the potential clinical applications of MRT are analysed for both malignant and non-malignant diseases.
GriD-bAseD rADiAtion therAPy Grid-based radiation therapy is spatially fractionated radiotherapy. It was developed and first reported by the German radiologist Alban Köhler in 1909, to reduce the extensive damage of skin and subcutaneous tissue occur- ring following the irradiation of deep-seated tumours.1 Although Köhler’s grid therapy was disparaged until the 1930s, it has since been used successfully in clinical radio- therapy to shrink large malignancies.

چکیده:

پرتو افکنی(تابش) میکروبام تشعشع مکانی تقسیم شده در مقیاس میکرومتر است.تابش میكروبام با هدف درمانی به عنوان پرتودرمانی میكروبام(MRT) شناخته شده است.

مفهوم اصلی MRT در دهه 1980 توسعه یافت ، اما هنوز در هیچ کارآزمایی بالینی انسانی آزمایش نشده است ، حتی اگر اکنون تعداد زیادی از تحقیقات روی حیوانات وجود دارد که پتانسیل درمانی مشخص شده آن را با یک اثر استثنایی صرفه جویی در بافت طبیعی نشان می دهد. علاوه بر این ، MRT  مفهومی شبیه به پرتودرمانی مبتنی بر شبکه ماکروسکوپی است که برای چندین دهه در عملآزمایی بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. در این بررسی ، برنامه های بالینی بالقوه MRT برای هر دو بیماری بدخیم و غیر بدخیم تجزیه و تحلیل شده است.

پرتودرمانی مبتنی بر شبکه:

پرتودرمانی مبتنی بر شبکه ، رادیوتراپی با فشرده سازی مکانی است. این آلبوم توسط متخصص رادیولوژی آلمانی آلبان کوهلر در سال 1909 برای کاهش آسیب های گسترده در پوست و بافت های زیر پوستی ایجاد شده و به دنبال تابش تومورهای عمیق ایجاد و گزارش شده است. از آن زمان با موفقیت در رادیو تراپی بالینی برای کوچک کردن بدخیمی های بزرگ استفاده شده است.

قیمت فایل فقط 8,800 تومان

خرید

برچسب ها : پرتو درمانی میکروبام , Microbeam , پرتو درمانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر