امروز: جمعه 28 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق خودآزمایی کنترل (CSA) در حسابرسی

دانلود تحقیق خودآزمایی کنترل (CSA) در حسابرسی دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلیتجارت و فرآیند های مربوطه است CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

فهرست

        مقدمه....................................................1

        تعریف نقش حسابرسی...................................1

       عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.........................................................................2

        شیوه های دسترسی به CSA...........................................................3

       آزمون هاو تجارب وابسته ی حسابرسی داخلی.....................................................................4

       ارزش بکارگیری CSA در حسابرسی صورت های مالی ..........................................................5
       پرسشنامه ی نظر خواهی CSA.......................................................................................9
       جواب های حسابرسان.............................................................10

       استفاده ی همگانی و عمومی از CSA.................................................10

       دلایل عدم بکارگیری CSA............................................................................................10

      بکارگیری CSA در خلال عملیات حسابرسی...........................................................................11

    مداخله ی مستقیم حسابرسان مستقل در فعالیت های CSA.............................................................11

     تطبیق پاسخ ها .............................................................................................................12

     بهره گیری کمتر از شواهد موجود.........................................................................................12

مقدمه
در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خوردۀبرون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسبۀ دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحدۀ آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهادها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیفۀ حسابرسی می تواند برعهدۀ سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند،واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسطحسابرسان قسم خوردۀ عضو دیگری از جامعۀ نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرارگیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از سازمان های غیر دولتی مشغولبه کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیراناجرائی مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامیمشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هردسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز صادرگردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست هایعمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. بههر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمانغیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسطۀ نتایج حاصل از آنبه دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیزپدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم در زمینۀ مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران کهبه تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه درمراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیتمی باشد

تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده 2 مورد است:

1-شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود.
2-نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابرسی تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بستگی دارد لذا در وهله اول باید نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود.

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری استفاده کننده به محض دریافت اطلاعات می بایست در دو مورد قضاوت کند:
1- تفسیر محتوای اطلاعات جهت بررسی انطباق آن با نیازهای اطلاعاتی خود
2- ارزیابی صریح یا ضمنی کیفیت آن اطلاعات حسابرسی استفاده کننده را در ارزیابی کیفیت اطلاعات کمک میکند .
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
1.تضاد منافع که کمابیش با آن آشنایی داریم
2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت:نا مربوط و ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.در این شرایط اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافتی مطرح و نیاز به حسابرسی توجیه میشود.
3.پیچیدگی:اطلاعات اقتصادی پیچیده تر مشکل استفاده کننده رادر ارزیابی اطلاعات بیشتر می کند، نیز پیچیدگی موضوع و سیستم پردازش امکان بروز اشتباهات را فراهم می سازد پس حسابرسی وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده است.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : خودآزمایی کنترل , حسابرسی , ارزش بکارگیری CSA , بکارگیری CSA در خلال عملیات حسابرسی , فعالیت های CSA

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر