امروز: جمعه 8 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 144 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 242 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79

مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه .................................................................................................................................   14

قسمت اول : تسهیم دانش ................................................................................................................................   15 

2-1 دانش و انواع آن .........................................................................................................................................   15

2-2 مدیریت دانش..............................................................................................................................................  17

2-3 مفهوم تسهیم دانش....................................................................................................................................  19 

2-4 مدل های تسهیم دانش..............................................................................................................................  21 

2-4-1 مدل عمل منطقی...................................................................................................................................  22 

2-4-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده...................................................................................................................  23 

2-4-3 مدل تسهیم دانش هندریکس...............................................................................................................  24 

2-4-4 مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن.........................................................................................................  24 

2-4-5 مدل تسهیم دانش لی و الهوامد...........................................................................................................  26 

2-4-6 مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن.........................................................................................  27 

2-5 مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش................................................................................................................  28 

2-6 موانع تسهیم دانش......................................................................................................................................  29 

2-7 اهمیت تسهیم دانش..................................................................................................................................  32 

2-8 تسهیم دانش در آموزش عالی....................................................................................................................  33

 قسمت دوم : قابلیت جذب دانش.....................................................................................................................  35 

2-9 مفهوم قابلیت جذب دانش.........................................................................................................................  35 

2-10 انواع قابلیت جذب دانش..........................................................................................................................  36 

2-10-1 قابلیت جذب بالقوه .............................................................................................................................   36

2-10-2 قابلیت جذب بالفعل ............................................................................................................................   37

2-10-3 قابلیت جذب مطلق ............................................................................................................................   38 

2-10-4 قابلیت جذب نسبی..............................................................................................................................  39   

2-11 مدل های قابلیت جذب دانش.................................................................................................................  41   

2-11-1 مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال.........................................................................................  41   

2-11-2 مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج ...............................................................................................   42   

2-11-3 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران.......................................................................................  43   

2-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران .........................................................................................   44   

2-11-5 مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین ..................................................................................   45   

2-12 مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش .................................................................................................   47   

2-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان.....................................................................................  49   

2-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی.........................................................................................................  50   

قسمت سوم : بهبود کیفیت علمی ....................................................................................................................   53   

2-15 مفهوم کیفیت............................................................................................................................................  53   

2-16 کیفیت در آموزش عالی............................................................................................................................  54   

2-17 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی..................................................................................................  56  

2-18 اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی.....................................................................................  57   

2-19 مدل های جدید اعتباربخشی در آموزش عالی.......................................................................................  58   

2-19-1 برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP).................................................................................................  58   

2-19-1-1 ارزشها و مؤلفه های برنامه بهبود کیفیت علمی...........................................................................  60   

2-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کیفیت علمی................................................................................................  64

2-19-2 برنامه ارزیابی و ارتقاء کیفیت (PEAQ)...........................................................................................  66   

2-19-2 مدل مسیر ............................................................................................................................................   68   

2-20 ارتباط بین مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی.............................................................  70   

2-21 یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی.....................................................................................  73   

 قسمت چهارم : ارتباط تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی.....................................  75   

2-22 تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش.......................................................................................................  75     2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی........................................................................................................  77   

2-24 الگوی مفهومی پژوهش ...........................................................................................................................   77        

قسمت پنجم : پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش ...................................................................................   78        

2-25 پژوهش های انجام شده در خارج............................................................................................................  79        

2-26 پژوهش های انجام شده در ایران ...........................................................................................................   81        

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر