امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه ارائه تکلیف به روش حل تمرین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه ارائه تکلیف به روش حل تمرین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 122 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 58 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

مبانی نظری و پیشینه ارائه تکلیف به روش حل تمرین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2- 1  مقدمه................................................................... 12

2- 2  مبانی نظری................................................................. 13

2-2-1  تاریخچه تکلیف شب......................................... 14

2-3  انواع ارائه تکلیف شب................................................ 15

2-3-1 تکلیف تمرینی............................................................ 15

2-3-2  تکلیف آمادگی و آماده سازی........................................... 15

2-3-3  تکلیف بسطی و امتدادی............................................. 15

2-3-4  تکلیف خلاقیتی......................................................... 16

2- 4  نظر اندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب........ 16

2-4-1  برونر...................................................................... 16

2-4-2  اسکینر......................................................................... 16

2-4-3   ثورندایک..................................................................... 17

2-5  خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی...................... 19

2-6   علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان................................ 20

2-7  تکلیف شب و اولیا ......................................................  21

2-8  تکلیف شب و مدرسه................................................ 23

2-9  شناخت روش یادگیری کودک...................................... 24

2-10  شرایط نوشتن تکلیف شب........................................... 25

2-10-1  هدف انجام تکلیف شب.........................................  25

2-10-2  آثار مثبت تکلیف شب ..................................   26

2-10-3  آثار منفی تکلیف شب............................................. 26

2-11  چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟.............. 27

2-11-1  وقت انجام تکلیف شب.............................................. 27

2-11-2  نقش والدین در انجام تکلیف شب ..................... 28  

2-12  نظریات موافقان و مخالفان تکلیف شب...................... 29

2-13  اهمال کاری در انجام تکلیف شب.................................... 31

2-14  عوامل موثر در یادگیری ...............................................  34

2-14-1  آمادگی.............................................................. 34

2-14-2  انگیزه و هدف............................................................. 34

2-14-3  تجارب گذشته............................................................... 34

2-14-4  موقعیت و محیط یادگیری ..................................34

2-14-5  روش تدریس معلم .................................................. 35

2-14-6  تمرین و تکرار .......................................................... 35

2-15  تمرین و تکلیف شب......................................................... 35

2-16  کمک مدرسه در انجام تکلیف .....................................36

2-17  ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب ...................37

2-18  خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی ............37

2-18-1  خصوصیات بدنی.........................................................37

2-18-2  خصوصیات اجتماعی ................................................38

2-18-3  خصوصیات عاطفی ............................................39

2-18-4  خصوصیات ذهنی  ........................................  39

2-19 عملکرد تحصیلی .........................................................40

2-19-1  پیشرفت .....................................................................40

2-19-2  عملکرد تحصیلی...........................................................40

2-19-3  اسنادها بعد از موفقیت و شکست  ...............40

2-20  عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی .................................41

2-20-1  محیط خانواده .......................................................41

2-20-2  بی سوادی یا کم سوادی والدین .......................42

2-20-3  ناکافی بودن امکانات داخل خانه ....................42

2-20-4  فقر اقتصادی..........................................................43

2-20-5  معلمان و اولیای مدرسه ........................................43  

2- 21  تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری............ 43

2-22  خسارت های مستقیم افت تحصیلی  .................44

2-23  خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی................44

2-24  نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...............46

2-24-1  عوامل روحی و روانی افت تحصیلی  ........................46

2-25  پیشینه عملی تحقیق ............................................47

2-25-1  تحقیقات انجام شده در داخل کشور ............................47

2-25-2  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ........................49 

2-26  نتیجه گیری کلی.......................................................51

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه ارائه تکلیف به روش حل تمرین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر