امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 140 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 154 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه.................................................................................................. 19

2-2-تعریف جرم ................................................................................................................. 19

2-3-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم.................................................................................. 24

2-4-تاریخچه جرم شناسی..................................................................................................... 30

2-4-1-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام ...................................................................... 30

2-4-2- یونان قدیم............................................................................................................... 31

2-4-2-1- جالینوس.............................................................................................................. 31

2-4-2-2- افلاطون .............................................................................................................. 32

2-4-3- قرون وسطی ............................................................................................................ 32

2-4-4- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ................................................................................. 33

2-4-5- قرن هجدهم............................................................................................................. 33

2-4-6- از قرن نوزدهم تا زمان حال........................................................................................ 34

2-5-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران......................................................................... 34

2-6-جرم و عوامل جرم زا..................................................................................................... 39

2-7-عناصر تشکیل دهنده جرم............................................................................................... 40

2-8-انواع جرم..................................................................................................................... 40

2-9-شرایط تحقق جرم.......................................................................................................... 42

2-10-مراحل ارتکاب جرم..................................................................................................... 43

2-11-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت.................................................................................. 44

2-11-1-عوامل اجتماعی و جرم............................................................................................. 47

2-11-2-عوامل اقتصادی و جرم............................................................................................. 47

2-11-3-عوامل فرهنگی و جرم.............................................................................................. 48

2-12-محیط و جرم.............................................................................................................. 48

2-13-طرح پیشگیری از ارتكاب جرم...................................................................................... 49

2-14-جنسیت و جرم............................................................................................................. 51

2-15-زنان و جرم................................................................................................................. 54

2-16-نوع جرم زنان.............................................................................................................. 54

2-17-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان  و مردان.......................................................................... 55

2-18-تئوری های جرم ......................................................................................................... 57

2-18-1-تئوریهای زیستی ..................................................................................................... 57

2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو............................................................................. 57

2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو.............................................................................................. 58

2-18-2- تئوری های روانشناختی .......................................................................................... 60

2-18-3- تئوری های جامعه شناسی........................................................................................ 62

2-18-3-1-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان دربارة ارتکاب جرمات................................... 62

2-18-3-2-نظریه های آنومی................................................................................................ 62

2-18-3-3- نظریه آنومی دوركیم.......................................................................................... 63

2-18-3-4-نظریة آنومی رابرت مرتن..................................................................................... 64

2-18-3-5-نظریة رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد...................................................................... 64

2-18-3-6-نظریة آنومی و ساختار خانوادة ویلیام گود............................................................. 66

2-18-3-7-نظریة همنشینی افتراقی ادوین ساترلند.................................................................... 67

2-18-3-8-نظریة بر چسب زنی یا انگ زنی بكر و لمرت........................................................ 67

2-18-3-9-نظریة كنترل اجتماعی هیرشی............................................................................... 68

2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان............................................................................... 69

2-20-چارچوب نظری تحقیق................................................................................................ 70

2-21- مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................... 73

2-22-فرضیه های تحقیق....................................................................................................... 75

2-22-1-فرضیه اصلی............................................................................................................ 75

2-22-2-فرضیه های فرعی..................................................................................................... 75

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر